New

R0126Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR น้ำหนักเพชรรวม 0.62 กะรัต VVS1-VVS2 ทองคำแท้ 2.3 กรัม

17,900 THB ฿ 17,900
10,900 THB ฿ 10,900 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0130Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR น้ำหนักเพชรรวม 0.62 กะรัต VVS1-VVS2 ทองคำแท้ 2.3 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

R0129Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR น้ำหนักเพชรรวม 0.65 กะรัต VVS1-VVS2 ทองคำแท้ 3.0 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0128Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR น้ำหนักเพชรรวม 0.82 กะรัต VVS1-VVS2 ทองคำแท้ 2.2 กรัม

62,900 THB ฿ 62,900
35,900 THB ฿ 35,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

R0127Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR น้ำหนักเพชรรวม 0.34 กะรัต VVS1-VVS2 ทองคำแท้ 2.0 กรัม

31,900 THB ฿ 31,900
19,900 THB ฿ 19,900 -38%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

R0131Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรบ่าบริหาร 0.04 กะรัต VVS1-VVS2 อัญมณีรวม 0.80 กะรัต ทองคำ 2.5 กรัม

25,900 THB ฿ 25,900
15,900 THB ฿ 15,900 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

R0125Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VS1-VS2 เพชร 19 เม็ด น้ำหนักเพชรรวม 25 ตัง ทองคำหนัก 1.4-1.7 กรัม

21,900 THB ฿ 21,900
11,900 THB ฿ 11,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0124Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS น้ำหนักเพชร 0.38 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ทองคำหนัก 2.4 กรัม

69,900 THB ฿ 69,900
36,900 THB ฿ 36,900 -47%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0123Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรยอด 0.25 กะรัต อัญมณีรวม 0.80 กะรัต (8 เม็ด) ตัวเรือนทองคำหนัก 4.2-4.8 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
25,900 THB ฿ 25,900 -48%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0122Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VS1-VS2 เพชร 28 เม็ด น้ำหนักเพชรรวม 20 ตัง ทองคำหนัก 1.1-1.4 กรัม

16,900 THB ฿ 16,900
9,900 THB ฿ 9,900 -41%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

R0121Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.05 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 - 1.7 กรัม

18,900 THB ฿ 18,900
12,900 THB ฿ 12,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0120Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS น้ำหนักเพชร 0.59 กะรัต จำนวนเพชร 22 เม็ด ทองคำหนัก 1.8 กรัม

54,900 THB ฿ 54,900
25,900 THB ฿ 25,900 -53%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0119Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS น้ำหนักเพชร 0.29 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ทองคำหนัก 3.8-4.5 กรัม

54,900 THB ฿ 54,900
34,900 THB ฿ 34,900 -36%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0118Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS น้ำหนักเพชร 0.12 กะรัต จำนวนเพชร 6 เม็ด ทองคำหนัก 2.5 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
13,900 THB ฿ 13,900 -44%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0117Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS H&A เพชรเม็ดยอด 8 ตัง บริหาร 0.32 กะรัต ทองคำหนัก 2.5 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

R0116Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรบ่าบริหาร 0.30 กะรัต VVS1-VVS2 อัญมณีรวม 0.80 กะรัต ทองคำ 1.9 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0115Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 19 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

19,900 THB ฿ 19,900
12,900 THB ฿ 12,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0114Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 19 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

17,900 THB ฿ 17,900
9,900 THB ฿ 9,900 -45%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0113Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 35 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม (โดยประมาณ)

37,900 THB ฿ 37,900
21,900 THB ฿ 21,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0112Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 35 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม (โดยประมาณ)

37,900 THB ฿ 37,900
21,900 THB ฿ 21,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0111Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 80 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม (โดยประมาณ)

59,900 THB ฿ 59,900
29,900 THB ฿ 29,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0110Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 1.10 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.8 กรัม (โดยประมาณ)

61,900 THB ฿ 61,900
31,900 THB ฿ 31,900 -48%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0109Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.52 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม (โดยประมาณ)

29,900 THB ฿ 29,900
18,900 THB ฿ 18,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0108GY10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.30 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

29,900 THB ฿ 29,900
18,900 THB ฿ 18,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

R0107Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.45 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

29,900 THB ฿ 29,900
16,900 THB ฿ 16,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R00106Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.58 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม (โดยประมาณ)

25,900 THB ฿ 25,900
18,900 THB ฿ 18,900 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R00105Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.1 กรัม (โดยประมาณ)

11,900 THB ฿ 11,900
8,990 THB ฿ 8,990 -24%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R00104P18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.1 กรัม (โดยประมาณ)

59,900 THB ฿ 59,900
31,900 THB ฿ 31,900 -47%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R00103Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.1 กรัม (โดยประมาณ)

44,900 THB ฿ 44,900
23,900 THB ฿ 23,900 -47%
สมาชิก 21,900 THB ฿ 21,900 -51%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0102Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.65 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม (โดยประมาณ)

65,900 THB ฿ 65,900
35,900 THB ฿ 35,900 -46%
สมาชิก 34,900 THB ฿ 34,900 -47%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0101Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.90 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

51,900 THB ฿ 51,900
24,900 THB ฿ 24,900 -52%
สมาชิก 23,900 THB ฿ 23,900 -54%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0100Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.44 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.7 กรัม (โดยประมาณ)

45,900 THB ฿ 45,900
18,900 THB ฿ 18,900 -59%
สมาชิก 17,900 THB ฿ 17,900 -61%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0099Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 1.23 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม (โดยประมาณ)

89,900 THB ฿ 89,900
52,900 THB ฿ 52,900 -41%
สมาชิก 52,000 THB ฿ 52,000 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0098Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.42 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม (โดยประมาณ)

39,900 THB ฿ 39,900
18,900 THB ฿ 18,900 -53%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0097Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม (โดยประมาณ)

39,900 THB ฿ 39,900
17,900 THB ฿ 17,900 -55%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0096Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.40 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.1 กรัม (โดยประมาณ)

39,900 THB ฿ 39,900
18,900 THB ฿ 18,900 -53%
สมาชิก 17,900 THB ฿ 17,900 -55%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0095Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 20 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
19,900 THB ฿ 19,900 -43%
สมาชิก 18,900 THB ฿ 18,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0094Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 24 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.7 - 4.0 กรัม

89,900 THB ฿ 89,900
34,900 THB ฿ 34,900 -61%
สมาชิก 33,900 THB ฿ 33,900 -62%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0093Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.42 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
15,900 THB ฿ 15,900 -36%
สมาชิก 14,900 THB ฿ 14,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0092Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.41 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

19,900 THB ฿ 19,900
14,900 THB ฿ 14,900 -25%
สมาชิก 13,900 THB ฿ 13,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้