โปรโมชั่น เดือนตุลาคม 2564
ซื้อสด/ออม สินค้า 10,000.- บาทขึ้นไป ลดทันที 5% ทุกรายการ
--------------------------------------------------------------
เงื่อนไขโปรโมชั่น
- ส่วนลดเฉพาะในช่วงเวลาที่จัดโปรโมชั่นเท่านั้น ( ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564)
- สินค้าราคาพิเศษ, สินค้า Flash Sale, สินค้าสั่งผลิตตามแบบ, สินค้านำเข้า, สร้อยคออิตาลี, สินค้าราคาต่ำกว่า 10,000 บาท ไม่ร่วมรายการ
- มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลด จะต้องมากกว่ามูลค่าขั้นต่ำ 10,000.- บาท

R0082Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรกลม 0.57 กะรัต ไพลินซีลอน 1.00 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม

42,900 THB ฿ 42,900
32,900 THB ฿ 32,900 -23%
สมาชิก 31,900 THB ฿ 31,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0017Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 1.06 กะรัต จำนวนเพชร 46 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

79,900 THB ฿ 79,900
43,900 THB ฿ 43,900 -45%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0063Y18KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.17 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

62,900 THB ฿ 62,900
36,900 THB ฿ 36,900 -41%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0075Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.52 กะรัต จำนวนเพชร 35 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.8 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
21,900 THB ฿ 21,900 -37%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0058Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.86 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.2 กรัม

79,900 THB ฿ 79,900
58,900 THB ฿ 58,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0055Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม

25,900 THB ฿ 25,900
14,900 THB ฿ 14,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0018Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.52 กะรัต จำนวนเพชร 16 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.4 กรัม

27,900 THB ฿ 27,900
18,900 THB ฿ 18,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0008Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.63 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

55,900 THB ฿ 55,900
29,900 THB ฿ 29,900 -47%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0101Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.90 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

51,900 THB ฿ 51,900
24,900 THB ฿ 24,900 -52%
สมาชิก 23,900 THB ฿ 23,900 -54%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0021Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.53 กะรัต จำนวนเพชร 54 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 - 2.3 กรัม

51,900 THB ฿ 51,900
22,900 THB ฿ 22,900 -56%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0090Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.62 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 - 2.8 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
22,900 THB ฿ 22,900 -34%
สมาชิก 21,900 THB ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0096Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.40 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.1 กรัม (โดยประมาณ)

39,900 THB ฿ 39,900
18,900 THB ฿ 18,900 -53%
สมาชิก 17,900 THB ฿ 17,900 -55%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0020Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.57 กะรัต จำนวนเพชร 43 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
19,900 THB ฿ 19,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0137G10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม F-E COLOR (98-99) เพชรยอด 0.54 กะรัต อัญมณีรวม 5.20 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 6.4 กรัม

89,900 THB ฿ 89,900
42,900 THB ฿ 42,900 -52%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0047Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม (100) ความสะอาด VVS1-VVS2 เพชร 26 เม็ด 37 ตัง ทองคำหนัก 1.9-2.2 กรัม

19,900 THB ฿ 19,900
11,900 THB ฿ 11,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0006Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.38 กะรัต จำนวนเพชร 13 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.2 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
28,900 THB ฿ 28,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0033Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรรวม 0.84 กะรัต จำนวนเพชร28 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.5 - 6.0 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
28,900 THB ฿ 28,900 -28%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

012CTR0064Y10KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.12 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
21,900 THB ฿ 21,900 -45%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0024Y18KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.80 กะรัต จำนวนเพชร 28 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 7.4 กรัม

99,900 THB ฿ 99,900
68,900 THB ฿ 68,900 -31%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0003SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.84 กะรัต จำนวนเพชร 23 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 14.0 กรัม

129,000 THB ฿ 129,000
67,900 THB ฿ 67,900 -47%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0024Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (98) เพชรรวม 0.90 กะรัต จำนวนเพชร 87 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 6.4 - 6.6 กรัม

69,900 THB ฿ 69,900
39,900 THB ฿ 39,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0013Y18KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.67 กะรัต จำนวนเพชร 17 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 7.7 กรัม

75,900 THB ฿ 75,900
51,900 THB ฿ 51,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0115Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 19 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

19,900 THB ฿ 19,900
12,900 THB ฿ 12,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0117Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS H&A เพชรเม็ดยอด 8 ตัง บริหาร 0.32 กะรัต ทองคำหนัก 2.5 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0004SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 2.76 กะรัต จำนวนเพชร 23 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 17.0 กรัม

189,000 THB ฿ 189,000
109,000 THB ฿ 109,000 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0051Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.49 กะรัต จำนวนเพชร 17 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
29,900 THB ฿ 29,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0021SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.96 กะรัต จำนวนเพชร 60 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.5 กรัม

85,900 THB ฿ 85,900
39,900 THB ฿ 39,900 -54%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0036Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.46 กะรัต เพชร 23 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

19,900 THB ฿ 19,900
13,900 THB ฿ 13,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0027Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 12 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
21,900 THB ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

R0127Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR น้ำหนักเพชรรวม 0.34 กะรัต VVS1-VVS2 ทองคำแท้ 2.0 กรัม

31,900 THB ฿ 31,900
19,900 THB ฿ 19,900 -38%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0001Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.90 กะรัต จำนวนเพชร 108 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 13.0 กรัม

99,000 THB ฿ 99,000
61,900 THB ฿ 61,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0086Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 - 2.3 กรัม

18,900 THB ฿ 18,900
12,900 THB ฿ 12,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0005Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.46 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
15,900 THB ฿ 15,900 -36%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0085Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 59 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 - 3.2 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
26,900 THB ฿ 26,900 -33%
สมาชิก 25,900 THB ฿ 25,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0122Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VS1-VS2 เพชร 28 เม็ด น้ำหนักเพชรรวม 20 ตัง ทองคำหนัก 1.1-1.4 กรัม

16,900 THB ฿ 16,900
9,900 THB ฿ 9,900 -41%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0011Y18KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.82 กะรัต จำนวนเพชร 52 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 10.0 กรัม

149,000 THB ฿ 149,000
79,900 THB ฿ 79,900 -46%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0097Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม (โดยประมาณ)

39,900 THB ฿ 39,900
17,900 THB ฿ 17,900 -55%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0091Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.77 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 - 2.8 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
23,900 THB ฿ 23,900 -40%
สมาชิก 22,900 THB ฿ 22,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0030Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
31,900 THB ฿ 31,900 -20%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

R0121Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.05 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 - 1.7 กรัม

18,900 THB ฿ 18,900
12,900 THB ฿ 12,900 -32%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้