โปรโมชั่น เดือนตุลาคม 2564
ซื้อสด/ออม สินค้า 10,000.- บาทขึ้นไป ลดทันที 5% ทุกรายการ
--------------------------------------------------------------
เงื่อนไขโปรโมชั่น
- ส่วนลดเฉพาะในช่วงเวลาที่จัดโปรโมชั่นเท่านั้น ( ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564)
- สินค้าราคาพิเศษ, สินค้า Flash Sale, สินค้าสั่งผลิตตามแบบ, สินค้านำเข้า, สร้อยคออิตาลี, สินค้าราคาต่ำกว่า 10,000 บาท ไม่ร่วมรายการ
- มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลด จะต้องมากกว่ามูลค่าขั้นต่ำ 10,000.- บาท

R0089Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.88 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.3 - 2.8 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
26,900 THB ฿ 26,900 -23%
สมาชิก 25,900 THB ฿ 25,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0017Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 44 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
16,900 THB ฿ 16,900 -32%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0026Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 20 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
11,900 THB ฿ 11,900 -52%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0029Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.24 กะรัต จำนวนเพชร 24 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.6 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
19,900 THB ฿ 19,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0023Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรรวม 0.54 กะรัต จำนวนเพชร 36 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.5 - 6.0 กรัม

69,900 THB ฿ 69,900
28,900 THB ฿ 28,900 -59%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0008Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.63 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

55,900 THB ฿ 55,900
27,900 THB ฿ 27,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0031Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชร 44 เม็ด รวม 0.44 กะรัต คำหนัก 2.0 กรัม

21,900 THB ฿ 21,900
15,900 THB ฿ 15,900 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0042Y10KPW

ไพลินหนัก 1.80 กะรัต เพชรเบลเยี่ยม (100) เพชร 51 เม็ด 40 ตัง VVS1-VVS2 ทองคำหนัก 1.8-2.0 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
19,900 THB ฿ 19,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0022Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.10 กะรัต จำนวนเพชร 16 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม

14,900 THB ฿ 14,900
8,990 THB ฿ 8,990 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0029Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชร 26 เม็ด รวม 0.26 กะรัต คำหนัก 1.9 กรัม

19,900 THB ฿ 19,900
12,900 THB ฿ 12,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0037Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.22 กะรัต จำนวนเพชร 24 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

69,900 THB ฿ 69,900
45,900 THB ฿ 45,900 -34%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

er0036y10kpw

เพชรเบลเยี่ยม F-D COLOR (98-100) ความสะอาด VS1-VS2 เพชร 4 เม็ด รวม 0.04 กะรัต คำหนัก 2.5 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
16,900 THB ฿ 16,900 -58%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NR0009Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 34 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
18,900 THB ฿ 18,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0014Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.77 กะรัต จำนวนเพชร 39 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.0 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
23,900 THB ฿ 23,900 -52%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

R0131Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรบ่าบริหาร 0.04 กะรัต VVS1-VVS2 อัญมณีรวม 0.80 กะรัต ทองคำ 2.5 กรัม

25,900 THB ฿ 25,900
15,900 THB ฿ 15,900 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0008Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.30 กะรัต จำนวนเพชร 148 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

54,900 THB ฿ 54,900
29,900 THB ฿ 29,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0069Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.95 กะรัต จำนวนเพชร 57 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.3 กรัม

55,900 THB ฿ 55,900
27,900 THB ฿ 27,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0020G18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.67 กะรัต จำนวนเพชร 46 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.2 กรัม

54,900 THB ฿ 54,900
29,900 THB ฿ 29,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

nb0050y10kpw

เพชรเบลเยี่ยม (100) ความสะอาด VVS1-VVS2 เพชร 25 เม็ด 71 ตัง ทองคำหนัก 2.7-3.5 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
25,900 THB ฿ 25,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0035Y18PWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (98) เพชรรวม 0.21 กะรัต จำนวนเพชร 3 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 17.2 กรัม

84,900 THB ฿ 84,900
49,900 THB ฿ 49,900 -41%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0076Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.34 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

27,900 THB ฿ 27,900
21,900 THB ฿ 21,900 -22%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0083Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 45 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

22,900 THB ฿ 22,900
18,900 THB ฿ 18,900 -17%
สมาชิก 17,900 THB ฿ 17,900 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0009Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 40 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
16,900 THB ฿ 16,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0059Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.72 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.4 กรัม

79,900 THB ฿ 79,900
51,900 THB ฿ 51,900 -35%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0088Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.51 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 - 2.5 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
21,900 THB ฿ 21,900 -27%
สมาชิก 19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0025Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR (99) H&A เพชรรวม 1.00 กะรัต จำนวนเพชร 53 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.1 กรัม

99,000 THB ฿ 99,000
54,900 THB ฿ 54,900 -45%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0017MY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.54 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 5.9 กรัม

59,900 THB ฿ 59,900
31,900 THB ฿ 31,900 -47%
 

 

New

R0102Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.65 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม (โดยประมาณ)

65,900 THB ฿ 65,900
35,900 THB ฿ 35,900 -46%
สมาชิก 34,900 THB ฿ 34,900 -47%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0085Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 59 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 - 3.2 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
26,900 THB ฿ 26,900 -33%
สมาชิก 25,900 THB ฿ 25,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0126Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR น้ำหนักเพชรรวม 0.19 กะรัต VVS1-VVS2 ทองคำแท้ 1.8 กรัม

17,900 THB ฿ 17,900
10,900 THB ฿ 10,900 -39%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0109Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.52 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม (โดยประมาณ)

29,900 THB ฿ 29,900
18,900 THB ฿ 18,900 -37%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0002Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.33 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.6 กรัม

19,900 THB ฿ 19,900
13,900 THB ฿ 13,900 -30%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0022Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.36 กะรัต จำนวนเพชร 21 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.6 กรัม

31,900 THB ฿ 31,900
17,900 THB ฿ 17,900 -44%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0036Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
24,900 THB ฿ 24,900 -38%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0068Y18KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.17 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

59,900 THB ฿ 59,900
34,900 THB ฿ 34,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0030Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
31,900 THB ฿ 31,900 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0003Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 32 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

27,900 THB ฿ 27,900
16,900 THB ฿ 16,900 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0030Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (98) เพชรรวม 0.70 กะรัต จำนวนเพชร 61 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.9-6.5 กรัม

61,900 THB ฿ 61,900
31,900 THB ฿ 31,900 -48%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0054Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.18 กะรัต จำนวนเพชร 5 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

18,900 THB ฿ 18,900
12,900 THB ฿ 12,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0027Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 32 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

45,900 THB ฿ 45,900
21,900 THB ฿ 21,900 -52%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้