โปรโมชั่น เดือนตุลาคม 2564
ซื้อสด/ออม สินค้า 10,000.- บาทขึ้นไป ลดทันที 5% ทุกรายการ
---------------------------------------------------------------------
เงื่อนไขโปรโมชั่น
- ส่วนลดเฉพาะในช่วงเวลาที่จัดโปรโมชั่นเท่านั้น ( ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564)
- สินค้าราคาพิเศษ, สินค้า Flash Sale, สินค้าสั่งผลิตตามแบบ, สินค้านำเข้า, สร้อยคออิตาลี, สินค้าราคาต่ำกว่า 10,000 บาท ไม่ร่วมรายการ
- มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลด จะต้องมากกว่ามูลค่าขั้นต่ำ 10,000.- บาท
New

R0100Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.44 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.7 กรัม (โดยประมาณ)

45,900 THB ฿ 45,900
18,900 THB ฿ 18,900 -59%
สมาชิก 17,900 THB ฿ 17,900 -61%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0028Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชร 8 เม็ด รวม 0.20 กะรัต คำหนัก 2.2 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
14,900 THB ฿ 14,900 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0020Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.57 กะรัต จำนวนเพชร 43 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
19,900 THB ฿ 19,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0076Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.34 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

27,900 THB ฿ 27,900
21,900 THB ฿ 21,900 -22%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0006W18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.59 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

69,900 THB ฿ 69,900
41,900 THB ฿ 41,900 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0092Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.41 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

19,900 THB ฿ 19,900
14,900 THB ฿ 14,900 -25%
สมาชิก 13,900 THB ฿ 13,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0039Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.62 กะรัต จำนวนเพชร 17 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
34,900 THB ฿ 34,900 -30%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0065Y18KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.17 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
34,900 THB ฿ 34,900 -30%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0095Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 20 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
19,900 THB ฿ 19,900 -43%
สมาชิก 18,900 THB ฿ 18,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0079Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.28 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 - 2.0 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
16,900 THB ฿ 16,900 -32%
สมาชิก 15,900 THB ฿ 15,900 -36%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0026Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 20 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
11,900 THB ฿ 11,900 -52%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0001Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.90 กะรัต จำนวนเพชร 108 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 13.0 กรัม

99,000 THB ฿ 99,000
61,900 THB ฿ 61,900 -37%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R081Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรกลม 0.57 กะรัต ไพลินซีลอน 1.00 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม

42,900 THB ฿ 42,900
32,900 THB ฿ 32,900 -23%
สมาชิก 31,900 THB ฿ 31,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0017Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 44 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
16,900 THB ฿ 16,900 -32%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0061Y10KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.10 กะรัต จำนวนเพชร 3 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0019Y9KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 28 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม

19,900 THB ฿ 19,900
11,900 THB ฿ 11,900 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0024Y18KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.80 กะรัต จำนวนเพชร 28 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 7.4 กรัม

99,900 THB ฿ 99,900
68,900 THB ฿ 68,900 -31%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0001Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.83 กะรัต จำนวนเพชร 68 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.2 กรัม

75,900 THB ฿ 75,900
45,900 THB ฿ 45,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0008Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.30 กะรัต จำนวนเพชร 148 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

54,900 THB ฿ 54,900
29,900 THB ฿ 29,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0013Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.48 กะรัต จำนวนเพชร 14 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0009Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 48 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
26,900 THB ฿ 26,900 -46%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0043Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม (100) ความสะอาด VVS1-VVS2 เพชร 51 เม็ด 30 ตัง ทองคำหนัก 0.9-1.2 กรัม

17,900 THB ฿ 17,900
9,900 THB ฿ 9,900 -45%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0087Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.10 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 - 2.0 กรัม

18,900 THB ฿ 18,900
13,900 THB ฿ 13,900 -26%
สมาชิก 12,900 THB ฿ 12,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0033Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรรวม 0.84 กะรัต จำนวนเพชร28 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.5 - 6.0 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
23,900 THB ฿ 23,900 -20%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0071Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.60 กะรัต จำนวนเพชร 5 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
31,900 THB ฿ 31,900 -36%
สมาชิก 29,900 THB ฿ 29,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0027Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 32 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

45,900 THB ฿ 45,900
21,900 THB ฿ 21,900 -52%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0004SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 2.76 กะรัต จำนวนเพชร 23 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 17.0 กรัม

189,000 THB ฿ 189,000
109,000 THB ฿ 109,000 -42%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0118Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS น้ำหนักเพชร 0.12 กะรัต จำนวนเพชร 6 เม็ด ทองคำหนัก 2.5 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
13,900 THB ฿ 13,900 -44%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0005Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.52 กะรัต จำนวนเพชร 41 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

199,000 THB ฿ 199,000
134,900 THB ฿ 134,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0086Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 - 2.3 กรัม

18,900 THB ฿ 18,900
12,900 THB ฿ 12,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0044Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
21,900 THB ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0035Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.96 กะรัต จำนวนเพชร 45 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

69,900 THB ฿ 69,900
34,900 THB ฿ 34,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0018Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 15 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0083Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 45 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

22,900 THB ฿ 22,900
18,900 THB ฿ 18,900 -17%
สมาชิก 17,900 THB ฿ 17,900 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

NB0041Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.60 กะรัต จำนวนเพชร 61 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

32,900 THB ฿ 32,900
19,900 THB ฿ 19,900 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0033Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 2.00 กะรัต จำนวนเพชร 126 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.4 กรัม

89,900 THB ฿ 89,900
51,900 THB ฿ 51,900 -42%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0007Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.90 กะรัต จำนวนเพชร 60 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

45,900 THB ฿ 45,900
27,900 THB ฿ 27,900 -39%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0004Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 10 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

23,900 THB ฿ 23,900
16,900 THB ฿ 16,900 -29%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0008Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.63 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

55,900 THB ฿ 55,900
27,900 THB ฿ 27,900 -50%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0088Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.51 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 - 2.5 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
21,900 THB ฿ 21,900 -27%
สมาชิก 19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้