แหวนแถวเพชร

New
Best Seller

R0131Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรบ่าบริหาร 0.04 กะรัต VVS1-VVS2 อัญมณีรวม 0.80 กะรัต ทองคำ 2.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25,900 THB ฿25,900
15,900 THB ฿15,900 -39%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0118Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS น้ำหนักเพชร 0.12 กะรัต จำนวนเพชร 6 เม็ด ทองคำหนัก 2.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
13,900 THB ฿13,900 -44%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

R0116Y18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรบ่าบริหาร 0.30 กะรัต VVS1-VVS2 อัญมณีรวม 0.80 กะรัต ทองคำ 1.9 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
19,900 THB ฿19,900 -33%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0114Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 19 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17,900 THB ฿17,900
9,900 THB ฿9,900 -45%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0111Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 80 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม (โดยประมาณ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

59,900 THB ฿59,900
29,900 THB ฿29,900 -50%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0110W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 1.10 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.8 กรัม (โดยประมาณ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

61,900 THB ฿61,900
31,900 THB ฿31,900 -48%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0109Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.52 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม (โดยประมาณ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
18,900 THB ฿18,900 -37%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

R0107W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.45 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
18,900 THB ฿18,900 -37%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0101W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.90 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

51,900 THB ฿51,900
24,900 THB ฿24,900 -52%
สมาชิก 23,900 THB ฿23,900 -54%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0097W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม (โดยประมาณ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,900 THB ฿39,900
17,900 THB ฿17,900 -55%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0083W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 45 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,900 THB ฿22,900
18,900 THB ฿18,900 -17%
สมาชิก 17,900 THB ฿17,900 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0079W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.28 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 - 2.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
16,900 THB ฿16,900 -32%
สมาชิก 15,900 THB ฿15,900 -36%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0075W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.52 กะรัต จำนวนเพชร 35 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.8 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,900 THB ฿34,900
21,900 THB ฿21,900 -37%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0030W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,900 THB ฿39,900
31,900 THB ฿31,900 -20%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0029W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,900 THB ฿39,900
31,900 THB ฿31,900 -20%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0014Y18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 66 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31,900 THB ฿31,900
21,900 THB ฿21,900 -31%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0074W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.25 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12,900 THB ฿12,900
8,990 THB ฿8,990 -30%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0071W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.60 กะรัต จำนวนเพชร 5 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,900 THB ฿49,900
31,900 THB ฿31,900 -36%
สมาชิก 29,900 THB ฿29,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0070W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.28 กะรัต จำนวนเพชร 15 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,900 THB ฿39,900
19,900 THB ฿19,900 -50%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0018W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 15 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
19,900 THB ฿19,900 -33%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0008W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.63 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

55,900 THB ฿55,900
29,900 THB ฿29,900 -47%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0007W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.90 กะรัต จำนวนเพชร 60 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45,900 THB ฿45,900
27,900 THB ฿27,900 -39%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0043W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.34 กะรัต จำนวนเพชร 13 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

59,900 THB ฿59,900
34,900 THB ฿34,900 -42%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0023W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 22 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,900 THB ฿39,900
25,900 THB ฿25,900 -35%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0060W18KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.63 กะรัต จำนวนเพชร 21 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 6.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,900 THB ฿69,900
39,900 THB ฿39,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0011W18KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.82 กะรัต จำนวนเพชร 52 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 10.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

149,000 THB ฿149,000
79,900 THB ฿79,900 -46%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0004W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.48 กะรัต จำนวนเพชร 48 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25,900 THB ฿25,900
19,900 THB ฿19,900 -23%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0055W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25,900 THB ฿25,900
14,900 THB ฿14,900 -42%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0051W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.49 กะรัต จำนวนเพชร 17 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,900 THB ฿49,900
29,900 THB ฿29,900 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0050W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.22 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
11,900 THB ฿11,900 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0037W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.22 กะรัต จำนวนเพชร 24 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,900 THB ฿69,900
45,900 THB ฿45,900 -34%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0015W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 22 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,900 THB ฿39,900
19,900 THB ฿19,900 -50%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0038W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.28 กะรัต จำนวนเพชร 48 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,900 THB ฿69,900
45,900 THB ฿45,900 -34%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0002W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.33 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.6 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
13,900 THB ฿13,900 -30%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ตัวกรอง (0) ล้าง
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้