ตัวกรอง (0) ล้าง

แหวนแต่งงานเพชร

R0079W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.35 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 - 2.0 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 14,900 ฿ 14,900 -40%
สมาชิก THB 14,000 ฿ 14,000 -44%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0077W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 31 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.8 - 3.0 กรัม

THB 55,900 ฿ 55,900
THB 33,900 ฿ 33,900 -39%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0032W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรเพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 35,900 ฿ 35,900
THB 24,900 ฿ 24,900 -31%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0028W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR (99) เพชรรวม 1.15 กะรัต จำนวนเพชร 52 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.9 กรัม

THB 64,900 ฿ 64,900
THB 49,900 ฿ 49,900 -23%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0006Y18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.59 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 55,900 ฿ 55,900
THB 39,900 ฿ 39,900 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0001W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 1.00 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

THB 69,900 ฿ 69,900
THB 49,900 ฿ 49,900 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0065W18KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.17 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 31,900 ฿ 31,900 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0008W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.63 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 24,900 ฿ 24,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0016W18KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 15 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

THB 29,900 ฿ 29,900
THB 24,900 ฿ 24,900 -17%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0023W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 22 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 24,900 ฿ 24,900 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0034W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR H&A เพชรรวม 0.68 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม

THB 45,900 ฿ 45,900
THB 29,900 ฿ 29,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0025W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR (99) H&A เพชรรวม 1.00 กะรัต จำนวนเพชร 53 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.1 กรัม

THB 89,900 ฿ 89,900
THB 51,900 ฿ 51,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0068W18KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.17 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 31,900 ฿ 31,900 -36%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

007CTR0064W10KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.07 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 15,900 ฿ 15,900 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

012CTR0064W10KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.12 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 20,900 ฿ 20,900 -16%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0063W18KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.17 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

THB 59,900 ฿ 59,900
THB 34,900 ฿ 34,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0062W10KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.07 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 9,900 ฿ 9,900
THB 8,990 ฿ 8,990 -9%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0061W10KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.10 กะรัต จำนวนเพชร 3 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

THB 29,900 ฿ 29,900
THB 18,900 ฿ 18,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0036W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 22,900 ฿ 22,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0004W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.48 กะรัต จำนวนเพชร 48 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 25,900 ฿ 25,900
THB 18,900 ฿ 18,900 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0058W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.86 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.2 กรัม

THB 75,900 ฿ 75,900
THB 55,900 ฿ 55,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0027W10KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.12 กะรัต จำนวนเพชร 4 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 14,900 ฿ 14,900 -25%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0050W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.22 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 10,900 ฿ 10,900 -45%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0046Y10KPW60

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.12 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 29,900 ฿ 29,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0044W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

THB 27,900 ฿ 27,900
THB 18,900 ฿ 18,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0002W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.33 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.6 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 12,900 ฿ 12,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้