แหวนหมั้นเพชร

New

R0128W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR น้ำหนักเพชรรวม 0.82 กะรัต VVS1-VVS2 ทองคำแท้ 2.7 กรัม

62,900 THB ฿ 62,900
39,900 THB ฿ 39,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0124W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS น้ำหนักเพชร 0.38 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ทองคำหนัก 2.4 กรัม

69,900 THB ฿ 69,900
39,900 THB ฿ 39,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

R0121Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.05 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 - 1.7 กรัม

18,900 THB ฿ 18,900
12,900 THB ฿ 12,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0120W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS น้ำหนักเพชร 0.81 กะรัต จำนวนเพชร 23 เม็ด ทองคำหนัก 1.8 กรัม

84,900 THB ฿ 84,900
29,900 THB ฿ 29,900 -65%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0117Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS H&A เพชรเม็ดยอด 8 ตัง บริหาร 0.32 กะรัต ทองคำหนัก 2.5 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0100W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.44 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.7 กรัม (โดยประมาณ)

45,900 THB ฿ 45,900
18,900 THB ฿ 18,900 -59%
สมาชิก 17,900 THB ฿ 17,900 -61%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0099W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 1.23 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม (โดยประมาณ)

89,900 THB ฿ 89,900
52,900 THB ฿ 52,900 -41%
สมาชิก 52,000 THB ฿ 52,000 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0098W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.42 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม (โดยประมาณ)

39,900 THB ฿ 39,900
18,900 THB ฿ 18,900 -53%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0077W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 31 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.8 - 3.0 กรัม

89,900 THB ฿ 89,900
43,900 THB ฿ 43,900 -51%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0032W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรเพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

59,900 THB ฿ 59,900
32,900 THB ฿ 32,900 -45%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0006Y18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.59 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

69,900 THB ฿ 69,900
41,900 THB ฿ 41,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0010W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.18 กะรัต จำนวนเพชร 53 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 6.5 กรัม

74,900 THB ฿ 74,900
45,900 THB ฿ 45,900 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0003W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR (99) Heart & Arrow เพชรรวม 1.47 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.1 กรัม

129,000 THB ฿ 129,000
69,900 THB ฿ 69,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0034W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR H&A เพชรรวม 0.68 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม

69,900 THB ฿ 69,900
39,900 THB ฿ 39,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0025W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR (99) H&A เพชรรวม 1.00 กะรัต จำนวนเพชร 53 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.1 กรัม

99,000 THB ฿ 99,000
54,900 THB ฿ 54,900 -45%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0068W18KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.17 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

59,900 THB ฿ 59,900
34,900 THB ฿ 34,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0067W18KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.17 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 5.6 กรัม

65,900 THB ฿ 65,900
38,900 THB ฿ 38,900 -41%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0066W18KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.41 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.6 กรัม

79,900 THB ฿ 79,900
42,900 THB ฿ 42,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0063W18KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.17 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

62,900 THB ฿ 62,900
36,900 THB ฿ 36,900 -41%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0061W10KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.10 กะรัต จำนวนเพชร 3 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0036W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
24,900 THB ฿ 24,900 -38%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0059W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.72 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.4 กรัม

79,900 THB ฿ 79,900
51,900 THB ฿ 51,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0058W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.86 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.2 กรัม

79,900 THB ฿ 79,900
58,900 THB ฿ 58,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0057W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 27 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.8 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
21,900 THB ฿ 21,900 -45%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0027W10KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.12 กะรัต จำนวนเพชร 4 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
16,900 THB ฿ 16,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0051W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.49 กะรัต จำนวนเพชร 17 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
29,900 THB ฿ 29,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0046Y10KPW60

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.12 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
21,900 THB ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0044W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
21,900 THB ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ตัวกรอง (0) ล้าง
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้