ตัวกรอง (0) ล้าง

แหวนหญิงเพชร

New

R0126W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR น้ำหนักเพชรรวม 0.62 กะรัต VVS1-VVS2 ทองคำแท้ 2.3 กรัม

17,900 THB ฿ 17,900
10,900 THB ฿ 10,900 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0130W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR น้ำหนักเพชรรวม 0.62 กะรัต VVS1-VVS2 ทองคำแท้ 2.3 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

R0129W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR น้ำหนักเพชรรวม 0.65 กะรัต VVS1-VVS2 ทองคำแท้ 3.0 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0128W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR น้ำหนักเพชรรวม 0.82 กะรัต VVS1-VVS2 ทองคำแท้ 2.2 กรัม

62,900 THB ฿ 62,900
35,900 THB ฿ 35,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

R0127Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR น้ำหนักเพชรรวม 0.34 กะรัต VVS1-VVS2 ทองคำแท้ 2.0 กรัม

31,900 THB ฿ 31,900
19,900 THB ฿ 19,900 -38%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

R0131Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรบ่าบริหาร 0.04 กะรัต VVS1-VVS2 อัญมณีรวม 0.80 กะรัต ทองคำ 2.5 กรัม

25,900 THB ฿ 25,900
15,900 THB ฿ 15,900 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

R0125Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VS1-VS2 เพชร 19 เม็ด น้ำหนักเพชรรวม 25 ตัง ทองคำหนัก 1.4-1.7 กรัม

21,900 THB ฿ 21,900
11,900 THB ฿ 11,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0124W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS น้ำหนักเพชร 0.38 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ทองคำหนัก 2.4 กรัม

69,900 THB ฿ 69,900
36,900 THB ฿ 36,900 -47%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0123Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรยอด 0.25 กะรัต อัญมณีรวม 0.80 กะรัต (8 เม็ด) ตัวเรือนทองคำหนัก 4.2-4.8 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
25,900 THB ฿ 25,900 -48%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0122Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VS1-VS2 เพชร 28 เม็ด น้ำหนักเพชรรวม 20 ตัง ทองคำหนัก 1.1-1.4 กรัม

16,900 THB ฿ 16,900
9,900 THB ฿ 9,900 -41%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

R0121Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.05 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 - 1.7 กรัม

18,900 THB ฿ 18,900
12,900 THB ฿ 12,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0120W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS น้ำหนักเพชร 0.59 กะรัต จำนวนเพชร 22 เม็ด ทองคำหนัก 1.8 กรัม

54,900 THB ฿ 54,900
25,900 THB ฿ 25,900 -53%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0119Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS น้ำหนักเพชร 0.29 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ทองคำหนัก 3.8-4.5 กรัม

54,900 THB ฿ 54,900
34,900 THB ฿ 34,900 -36%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0118Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS น้ำหนักเพชร 0.12 กะรัต จำนวนเพชร 6 เม็ด ทองคำหนัก 2.5 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
13,900 THB ฿ 13,900 -44%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0117Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS H&A เพชรเม็ดยอด 8 ตัง บริหาร 0.32 กะรัต ทองคำหนัก 2.5 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

R0116Y18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรบ่าบริหาร 0.30 กะรัต VVS1-VVS2 อัญมณีรวม 0.80 กะรัต ทองคำ 1.9 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0115Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 19 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

19,900 THB ฿ 19,900
12,900 THB ฿ 12,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0114Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 19 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

17,900 THB ฿ 17,900
9,900 THB ฿ 9,900 -45%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0113Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 35 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม (โดยประมาณ)

37,900 THB ฿ 37,900
21,900 THB ฿ 21,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0112Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 35 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม (โดยประมาณ)

37,900 THB ฿ 37,900
21,900 THB ฿ 21,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0111Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 80 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม (โดยประมาณ)

59,900 THB ฿ 59,900
29,900 THB ฿ 29,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0110W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 1.10 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.8 กรัม (โดยประมาณ)

61,900 THB ฿ 61,900
31,900 THB ฿ 31,900 -48%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0109Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.52 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม (โดยประมาณ)

29,900 THB ฿ 29,900
18,900 THB ฿ 18,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0108W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.30 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

29,900 THB ฿ 29,900
18,900 THB ฿ 18,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

R0107W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.45 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

29,900 THB ฿ 29,900
16,900 THB ฿ 16,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R00106Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.58 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม (โดยประมาณ)

25,900 THB ฿ 25,900
18,900 THB ฿ 18,900 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R00105Y10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.1 กรัม (โดยประมาณ)

11,900 THB ฿ 11,900
8,990 THB ฿ 8,990 -24%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R00104P18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.1 กรัม (โดยประมาณ)

59,900 THB ฿ 59,900
31,900 THB ฿ 31,900 -47%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R00103W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.1 กรัม (โดยประมาณ)

44,900 THB ฿ 44,900
23,900 THB ฿ 23,900 -47%
สมาชิก 21,900 THB ฿ 21,900 -51%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0102W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.65 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม (โดยประมาณ)

65,900 THB ฿ 65,900
35,900 THB ฿ 35,900 -46%
สมาชิก 34,900 THB ฿ 34,900 -47%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0101W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.90 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

51,900 THB ฿ 51,900
24,900 THB ฿ 24,900 -52%
สมาชิก 23,900 THB ฿ 23,900 -54%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0100W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.44 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.7 กรัม (โดยประมาณ)

45,900 THB ฿ 45,900
18,900 THB ฿ 18,900 -59%
สมาชิก 17,900 THB ฿ 17,900 -61%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0099W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 1.23 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม (โดยประมาณ)

89,900 THB ฿ 89,900
52,900 THB ฿ 52,900 -41%
สมาชิก 52,000 THB ฿ 52,000 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0098W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.42 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม (โดยประมาณ)

39,900 THB ฿ 39,900
18,900 THB ฿ 18,900 -53%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0097W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม (โดยประมาณ)

39,900 THB ฿ 39,900
17,900 THB ฿ 17,900 -55%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0096W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.40 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.1 กรัม (โดยประมาณ)

39,900 THB ฿ 39,900
18,900 THB ฿ 18,900 -53%
สมาชิก 17,900 THB ฿ 17,900 -55%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0095W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 20 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
19,900 THB ฿ 19,900 -43%
สมาชิก 18,900 THB ฿ 18,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0094W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 24 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.7 - 4.0 กรัม

89,900 THB ฿ 89,900
34,900 THB ฿ 34,900 -61%
สมาชิก 33,900 THB ฿ 33,900 -62%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0093W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.42 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
15,900 THB ฿ 15,900 -36%
สมาชิก 14,900 THB ฿ 14,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0092W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.41 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

19,900 THB ฿ 19,900
14,900 THB ฿ 14,900 -25%
สมาชิก 13,900 THB ฿ 13,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0091W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.77 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 - 2.8 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
23,900 THB ฿ 23,900 -40%
สมาชิก 22,900 THB ฿ 22,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0090W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.62 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 - 2.8 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
22,900 THB ฿ 22,900 -34%
สมาชิก 21,900 THB ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0089W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.88 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.3 - 2.8 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
26,900 THB ฿ 26,900 -23%
สมาชิก 25,900 THB ฿ 25,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0088W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.51 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 - 2.5 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
21,900 THB ฿ 21,900 -27%
สมาชิก 19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0087W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.10 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 - 2.0 กรัม

18,900 THB ฿ 18,900
13,900 THB ฿ 13,900 -26%
สมาชิก 12,900 THB ฿ 12,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0086W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 - 2.3 กรัม

18,900 THB ฿ 18,900
12,900 THB ฿ 12,900 -32%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0085W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 59 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 - 3.2 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
26,900 THB ฿ 26,900 -33%
สมาชิก 25,900 THB ฿ 25,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0084P10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.42 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

19,900 THB ฿ 19,900
16,900 THB ฿ 16,900 -15%
สมาชิก 15,900 THB ฿ 15,900 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0083W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 45 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

22,900 THB ฿ 22,900
18,900 THB ฿ 18,900 -17%
สมาชิก 17,900 THB ฿ 17,900 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R081Y18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรกลม 0.57 กะรัต ไพลินซีลอน 1.00 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม

42,900 THB ฿ 42,900
32,900 THB ฿ 32,900 -23%
สมาชิก 31,900 THB ฿ 31,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R081W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.84 กะรัต จำนวนเพชร 57 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
26,900 THB ฿ 26,900 -33%
สมาชิก 25,900 THB ฿ 25,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R080W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.92 กะรัต จำนวนเพชร 87 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.2 - 3.8 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
31,900 THB ฿ 31,900 -36%
สมาชิก 29,900 THB ฿ 29,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0079W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.28 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 - 2.0 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
16,900 THB ฿ 16,900 -32%
สมาชิก 15,900 THB ฿ 15,900 -36%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0077W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 31 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.8 - 3.0 กรัม

55,900 THB ฿ 55,900
35,900 THB ฿ 35,900 -36%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0009W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 48 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
26,900 THB ฿ 26,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0076W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.34 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

27,900 THB ฿ 27,900
21,900 THB ฿ 21,900 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0075W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.52 กะรัต จำนวนเพชร 35 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.8 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
21,900 THB ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0032W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรเพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

35,900 THB ฿ 35,900
26,900 THB ฿ 26,900 -25%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0030W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
31,900 THB ฿ 31,900 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0029W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
31,900 THB ฿ 31,900 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0028W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR (99) เพชรรวม 1.15 กะรัต จำนวนเพชร 52 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.9 กรัม

64,900 THB ฿ 64,900
52,900 THB ฿ 52,900 -18%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0014Y18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 66 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

31,900 THB ฿ 31,900
21,900 THB ฿ 21,900 -31%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0006Y18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.59 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

69,900 THB ฿ 69,900
41,900 THB ฿ 41,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0005W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.52 กะรัต จำนวนเพชร 41 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

199,000 THB ฿ 199,000
134,900 THB ฿ 134,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0001W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 1.00 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

89,900 THB ฿ 89,900
52,900 THB ฿ 52,900 -41%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0074W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.25 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.0 กรัม

12,900 THB ฿ 12,900
8,990 THB ฿ 8,990 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0072W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.57 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0071W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.60 กะรัต จำนวนเพชร 5 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
31,900 THB ฿ 31,900 -36%
สมาชิก 29,900 THB ฿ 29,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0070W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.28 กะรัต จำนวนเพชร 15 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
19,900 THB ฿ 19,900 -50%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0010W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.18 กะรัต จำนวนเพชร 53 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 6.5 กรัม

74,900 THB ฿ 74,900
45,900 THB ฿ 45,900 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0003W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR (99) Heart & Arrow เพชรรวม 1.47 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.1 กรัม

79,900 THB ฿ 79,900
55,900 THB ฿ 55,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0018W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 15 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0069W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.95 กะรัต จำนวนเพชร 57 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.3 กรัม

55,900 THB ฿ 55,900
27,900 THB ฿ 27,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0008W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.63 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

55,900 THB ฿ 55,900
27,900 THB ฿ 27,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0007W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.90 กะรัต จำนวนเพชร 60 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

45,900 THB ฿ 45,900
27,900 THB ฿ 27,900 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0040W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 21 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0043W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.34 กะรัต จำนวนเพชร 13 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

59,900 THB ฿ 59,900
34,900 THB ฿ 34,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0021W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 17 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.0 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
25,900 THB ฿ 25,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0033W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 2.00 กะรัต จำนวนเพชร 126 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.4 กรัม

89,900 THB ฿ 89,900
51,900 THB ฿ 51,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0039W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.62 กะรัต จำนวนเพชร 17 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
34,900 THB ฿ 34,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0023W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 22 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
25,900 THB ฿ 25,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0034W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR H&A เพชรรวม 0.68 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
29,900 THB ฿ 29,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0035W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.96 กะรัต จำนวนเพชร 45 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

69,900 THB ฿ 69,900
34,900 THB ฿ 34,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0025W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR (99) H&A เพชรรวม 1.00 กะรัต จำนวนเพชร 53 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.1 กรัม

99,000 THB ฿ 99,000
54,900 THB ฿ 54,900 -45%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0036W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
24,900 THB ฿ 24,900 -38%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0059W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.72 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.4 กรัม

79,900 THB ฿ 79,900
51,900 THB ฿ 51,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0017W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 1.06 กะรัต จำนวนเพชร 46 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

79,900 THB ฿ 79,900
43,900 THB ฿ 43,900 -45%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0004W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.48 กะรัต จำนวนเพชร 48 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

25,900 THB ฿ 25,900
19,900 THB ฿ 19,900 -23%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0058W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.86 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.2 กรัม

79,900 THB ฿ 79,900
58,900 THB ฿ 58,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0057W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 27 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.8 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
21,900 THB ฿ 21,900 -45%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0055W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม

25,900 THB ฿ 25,900
14,900 THB ฿ 14,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0054W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.18 กะรัต จำนวนเพชร 5 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

18,900 THB ฿ 18,900
12,900 THB ฿ 12,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0051W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.49 กะรัต จำนวนเพชร 17 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

49,900 THB ฿ 49,900
29,900 THB ฿ 29,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0050W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.22 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

19,900 THB ฿ 19,900
11,900 THB ฿ 11,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0047W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.51 กะรัต จำนวนเพชร 29 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
25,900 THB ฿ 25,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0045W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.18 กะรัต จำนวนเพชร 6 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.2 กรัม

15,900 THB ฿ 15,900
9,990 THB ฿ 9,990 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0044W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
21,900 THB ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0037W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.22 กะรัต จำนวนเพชร 24 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

69,900 THB ฿ 69,900
45,900 THB ฿ 45,900 -34%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0015W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 22 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
19,900 THB ฿ 19,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0038W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.28 กะรัต จำนวนเพชร 48 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

69,900 THB ฿ 69,900
45,900 THB ฿ 45,900 -34%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้