ตัวกรอง (0) ล้าง

แหวนหญิงเพชร

R0086W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 - 2.3 กรัม

THB 18,900 ฿ 18,900
THB 12,900 ฿ 12,900 -32%
สมาชิก THB 11,900 ฿ 11,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0085W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 59 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 - 3.2 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 24,900 ฿ 24,900 -38%
สมาชิก THB 23,900 ฿ 23,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0084P10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.42 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 14,900 ฿ 14,900 -25%
สมาชิก THB 13,900 ฿ 13,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0083W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 45 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 22,900 ฿ 22,900
THB 16,900 ฿ 16,900 -26%
สมาชิก THB 15,900 ฿ 15,900 -31%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R081Y18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรกลม 0.57 กะรัต ไพลินซีลอน 1.00 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม

THB 42,900 ฿ 42,900
THB 29,900 ฿ 29,900 -30%
สมาชิก THB 28,900 ฿ 28,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R081W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.84 กะรัต จำนวนเพชร 57 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 23,900 ฿ 23,900 -40%
สมาชิก THB 22,900 ฿ 22,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R080W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.92 กะรัต จำนวนเพชร 87 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.2 - 3.8 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 28,900 ฿ 28,900 -42%
สมาชิก THB 27,900 ฿ 27,900 -44%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0079W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.35 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 - 2.0 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 14,900 ฿ 14,900 -40%
สมาชิก THB 14,000 ฿ 14,000 -44%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0077W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 31 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.8 - 3.0 กรัม

THB 55,900 ฿ 55,900
THB 33,900 ฿ 33,900 -39%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0009W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 48 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 24,900 ฿ 24,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0076W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.34 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 27,900 ฿ 27,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0075W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.52 กะรัต จำนวนเพชร 35 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.8 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0032W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรเพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 35,900 ฿ 35,900
THB 24,900 ฿ 24,900 -31%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0030W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 28,900 ฿ 28,900 -28%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0029W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 25,900 ฿ 25,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0028W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR (99) เพชรรวม 1.15 กะรัต จำนวนเพชร 52 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.9 กรัม

THB 64,900 ฿ 64,900
THB 49,900 ฿ 49,900 -23%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0014Y18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 66 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

THB 31,900 ฿ 31,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -38%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0006Y18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.59 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 55,900 ฿ 55,900
THB 39,900 ฿ 39,900 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0005W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.52 กะรัต จำนวนเพชร 41 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

THB 199,000 ฿ 199,000
THB 129,000 ฿ 129,000 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0001W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 1.00 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

THB 69,900 ฿ 69,900
THB 49,900 ฿ 49,900 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0074W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.25 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.0 กรัม

THB 10,900 ฿ 10,900
THB 7,990 ฿ 7,990 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0072W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.57 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

THB 29,900 ฿ 29,900
THB 18,900 ฿ 18,900 -37%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0071W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.60 กะรัต จำนวนเพชร 5 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

THB 35,900 ฿ 35,900
THB 28,900 ฿ 28,900 -19%
สมาชิก THB 27,900 ฿ 27,900 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0070W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.28 กะรัต จำนวนเพชร 15 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 27,900 ฿ 27,900
THB 18,900 ฿ 18,900 -32%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0010W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.18 กะรัต จำนวนเพชร 53 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 6.5 กรัม

THB 69,900 ฿ 69,900
THB 42,900 ฿ 42,900 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0003W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR (99) Heart & Arrow เพชรรวม 1.47 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.1 กรัม

THB 79,900 ฿ 79,900
THB 52,900 ฿ 52,900 -34%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0018W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 15 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 17,900 ฿ 17,900 -28%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0069W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.95 กะรัต จำนวนเพชร 57 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.3 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 25,900 ฿ 25,900 -48%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0008W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.63 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 24,900 ฿ 24,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0007W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.90 กะรัต จำนวนเพชร 60 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 25,900 ฿ 25,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0040W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 21 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 17,900 ฿ 17,900 -28%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0043W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.34 กะรัต จำนวนเพชร 13 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 32,900 ฿ 32,900 -34%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0021W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 17 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.0 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 27,900 ฿ 27,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0033W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 2.00 กะรัต จำนวนเพชร 126 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.4 กรัม

THB 59,900 ฿ 59,900
THB 39,900 ฿ 39,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0039W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.62 กะรัต จำนวนเพชร 17 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 32,900 ฿ 32,900 -34%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0023W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 22 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 24,900 ฿ 24,900 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0034W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR H&A เพชรรวม 0.68 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม

THB 45,900 ฿ 45,900
THB 29,900 ฿ 29,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0035W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.96 กะรัต จำนวนเพชร 45 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 32,900 ฿ 32,900 -34%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0025W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR (99) H&A เพชรรวม 1.00 กะรัต จำนวนเพชร 53 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.1 กรัม

THB 89,900 ฿ 89,900
THB 51,900 ฿ 51,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0036W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 22,900 ฿ 22,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0059W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.72 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.4 กรัม

THB 79,900 ฿ 79,900
THB 49,900 ฿ 49,900 -38%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0017W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 1.06 กะรัต จำนวนเพชร 46 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

THB 69,900 ฿ 69,900
THB 41,900 ฿ 41,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0004W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.48 กะรัต จำนวนเพชร 48 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 25,900 ฿ 25,900
THB 18,900 ฿ 18,900 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0058W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.86 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.2 กรัม

THB 75,900 ฿ 75,900
THB 55,900 ฿ 55,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0057W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 27 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.8 กรัม

THB 29,900 ฿ 29,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0055W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม

THB 17,990 ฿ 17,990
THB 12,990 ฿ 12,990 -28%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0054W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.18 กะรัต จำนวนเพชร 5 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 15,900 ฿ 15,900
THB 10,900 ฿ 10,900 -31%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0051W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.49 กะรัต จำนวนเพชร 17 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 26,900 ฿ 26,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0050W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.22 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 10,900 ฿ 10,900 -45%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0047W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.51 กะรัต จำนวนเพชร 29 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 33,900 ฿ 33,900
THB 23,900 ฿ 23,900 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0045W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.18 กะรัต จำนวนเพชร 6 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.2 กรัม

THB 12,900 ฿ 12,900
THB 8,990 ฿ 8,990 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0044W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

THB 27,900 ฿ 27,900
THB 18,900 ฿ 18,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0037W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.22 กะรัต จำนวนเพชร 24 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

THB 69,900 ฿ 69,900
THB 43,900 ฿ 43,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0015W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 22 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 22,900 ฿ 22,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0038W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.28 กะรัต จำนวนเพชร 48 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 69,900 ฿ 69,900
THB 43,900 ฿ 43,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0002W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.33 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.6 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 12,900 ฿ 12,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้