กำไล สร้อยข้อมือ | Bracelets

New

B0036Y18PWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (98) เพชรรวม 2.20 กะรัต จำนวนเพชร 105 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 11.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

109,000 THB ฿109,000
89,900 THB ฿89,900 -18%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0035Y18PWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (98) เพชรรวม 0.21 กะรัต จำนวนเพชร 3 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 17.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

84,900 THB ฿84,900
49,900 THB ฿49,900 -41%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0034Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (98) เพชรรวม 1.04 กะรัต จำนวนเพชร 26 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 7.8-8.8 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

89,900 THB ฿89,900
42,900 THB ฿42,900 -52%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0033Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรรวม 0.84 กะรัต จำนวนเพชร28 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.5 - 6.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,900 THB ฿39,900
28,900 THB ฿28,900 -28%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0032G10KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 40 เม็ด ทองคำหนัก 4.5 - 4.8 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,900 THB ฿37,900
18,900 THB ฿18,900 -50%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0031Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรรวม 0.19 กะรัต จำนวนเพชร 15 เม็ด ทองคำหนัก 3.8 - 4.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25,900 THB ฿25,900
17,900 THB ฿17,900 -31%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0030Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (98) เพชรรวม 0.70 กะรัต จำนวนเพชร 61 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.9-6.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

61,900 THB ฿61,900
31,900 THB ฿31,900 -48%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

B0029Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 40 เม็ด ทองคำหนัก 5.0 - 5.6 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

52,900 THB ฿52,900
27,900 THB ฿27,900 -47%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0028Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรรวม 0.18 กะรัต จำนวนเพชร 18 เม็ด ทองคำหนัก 3.4 - 4.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,900 THB ฿69,900
24,900 THB ฿24,900 -64%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0027Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (98) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 95 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 7.6 - 8.1 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

61,900 THB ฿61,900
31,900 THB ฿31,900 -48%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0026Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.59 กะรัต จำนวนเพชร 39 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.5 - 5.8 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

65,900 THB ฿65,900
32,900 THB ฿32,900 -50%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0025Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรรวม 0.41 กะรัต จำนวนเพชร 27 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.8 - 5.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,900 THB ฿69,900
32,900 THB ฿32,900 -53%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0024Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (98) เพชรรวม 0.90 กะรัต จำนวนเพชร 87 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 6.4 - 6.6 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,900 THB ฿69,900
39,900 THB ฿39,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0023Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรรวม 0.54 กะรัต จำนวนเพชร 36 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.5 - 6.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,900 THB ฿69,900
28,900 THB ฿28,900 -59%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0010Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 1.00 กะรัต จำนวนเพชร 20 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 6.0 - 6.3 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

75,900 THB ฿75,900
39,900 THB ฿39,900 -47%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0005Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.45 กะรัต จำนวนเพชร 31 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 6.0 กรั

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45,900 THB ฿45,900
29,900 THB ฿29,900 -35%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0001Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.90 กะรัต จำนวนเพชร 108 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 13.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

99,000 THB ฿99,000
61,900 THB ฿61,900 -37%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0006SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.52 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 6.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,900 THB ฿69,900
47,900 THB ฿47,900 -31%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0004SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 2.76 กะรัต จำนวนเพชร 23 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 17.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

189,000 THB ฿189,000
109,000 THB ฿109,000 -42%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0003SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.84 กะรัต จำนวนเพชร 23 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 14.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

129,000 THB ฿129,000
67,900 THB ฿67,900 -47%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0002SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.51 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 10.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

99,000 THB ฿99,000
56,900 THB ฿56,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0007SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.72 กะรัต จำนวนเพชร 24 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.8 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

55,900 THB ฿55,900
31,900 THB ฿31,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0009SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.72 กะรัต จำนวนเพชร 36 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 10.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,900 THB ฿69,900
45,900 THB ฿45,900 -34%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0011SY10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 46 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,900 THB ฿34,900
17,900 THB ฿17,900 -49%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0012SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.68 กะรัต จำนวนเพชร 84 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 7.3 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

99,000 THB ฿99,000
69,900 THB ฿69,900 -29%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0013SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.47 กะรัต จำนวนเพชร 75 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 7.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

59,900 THB ฿59,900
38,900 THB ฿38,900 -35%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0014SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม1.50 กะรัต จำนวนเพชร 49 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 17.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

129,000 THB ฿129,000
79,900 THB ฿79,900 -38%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0015SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 2.50 กะรัต จำนวนเพชร 288 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 16.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

159,000 THB ฿159,000
89,900 THB ฿89,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0016SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.00 กะรัต จำนวนเพชร 20 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 6.3 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

82,900 THB ฿82,900
34,900 THB ฿34,900 -58%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0020SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.96 กะรัต จำนวนเพชร 56 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 6.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

85,900 THB ฿85,900
39,900 THB ฿39,900 -54%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0021SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.96 กะรัต จำนวนเพชร 60 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

85,900 THB ฿85,900
39,900 THB ฿39,900 -54%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0022SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.96 กะรัต จำนวนเพชร 60 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.8 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

85,900 THB ฿85,900
39,900 THB ฿39,900 -54%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0019SY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.62 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 7.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,900 THB ฿69,900
31,900 THB ฿31,900 -54%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0017MY18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.54 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 5.9 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

59,900 THB ฿59,900
31,900 THB ฿31,900 -47%
 

 

ตัวกรอง (0) ล้าง
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้