จี้ / สร้อย | Necklace

New

nb0050y10kpw

เพชรเบลเยี่ยม (100) ความสะอาด VVS1-VVS2 เพชร 25 เม็ด 71 ตัง ทองคำหนัก 2.7-3.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,900 THB ฿39,900
25,900 THB ฿25,900 -35%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0049Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม (100) ความสะอาด VVS1-VVS2 เพชร 52 เม็ด 80 ตัง ทองคำหนัก 2.0-2.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,900 THB ฿39,900
25,900 THB ฿25,900 -35%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0048G10KPW

เพชรเบลเยี่ยม (100) ความสะอาด VVS1-VVS2 เพชร 26 เม็ด 37 ตัง ทองคำหนัก 1.9-2.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
11,900 THB ฿11,900 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0047Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม (100) ความสะอาด VVS1-VVS2 เพชร 26 เม็ด 37 ตัง ทองคำหนัก 1.9-2.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
11,900 THB ฿11,900 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0046Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม (100) ความสะอาด VVS1-VVS2 เพชร 52 เม็ด 45 ตัง ทองคำหนัก 2.9-3.3 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,900 THB ฿39,900
17,900 THB ฿17,900 -55%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0045Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม (100) ความสะอาด VVS1-VVS2 เพชร 15 เม็ด 21 ตัง ทองคำหนัก 1.5-1.7 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
12,900 THB ฿12,900 -35%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0044Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม (100) ความสะอาด VVS1-VVS2 เพชร 35 เม็ด 35 ตัง ทองคำหนัก 0.9-1.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
12,900 THB ฿12,900 -35%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0043Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม (100) ความสะอาด VVS1-VVS2 เพชร 51 เม็ด 30 ตัง ทองคำหนัก 0.9-1.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
12,900 THB ฿12,900 -35%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0042Y10KPW

ไพลินหนัก 1.80 กะรัต เพชรเบลเยี่ยม (100) เพชร 51 เม็ด 40 ตัง VVS1-VVS2 ทองคำหนัก 1.8-2.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,900 THB ฿34,900
19,900 THB ฿19,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

NB0041Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.60 กะรัต จำนวนเพชร 61 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

32,900 THB ฿32,900
21,900 THB ฿21,900 -33%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0040Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.48 กะรัต จำนวนเพชร 27 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

32,900 THB ฿32,900
16,900 THB ฿16,900 -49%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0039Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.35 กะรัต เพชร 30 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,900 THB ฿49,900
14,900 THB ฿14,900 -70%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0038Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.25 กะรัต เพชร 17 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

51,900 THB ฿51,900
16,900 THB ฿16,900 -67%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0037Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 2.20 กะรัต เพชร 74 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

79,900 THB ฿79,900
49,900 THB ฿49,900 -38%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0036Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.46 กะรัต เพชร 23 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
13,900 THB ฿13,900 -30%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0035Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.33 กะรัต ทับทิม 0.80 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
14,900 THB ฿14,900 -25%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0034Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.63 กะรัต ทับทิม 1.30 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.3 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
16,900 THB ฿16,900 -32%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0033Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 28 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
12,900 THB ฿12,900 -35%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0032Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.67 กะรัต จำนวนเพชร 83 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.1 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,900 THB ฿39,900
22,900 THB ฿22,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0031Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.51 กะรัต จำนวนเพชร 39 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.1 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,900 THB ฿34,900
19,900 THB ฿19,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0030Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) H&A 3EX เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 42 เม็ด ทองคำหนัก 3.7 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,900 THB ฿39,900
23,900 THB ฿23,900 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0029Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.24 กะรัต จำนวนเพชร 24 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.6 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,900 THB ฿34,900
19,900 THB ฿19,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0020Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.57 กะรัต จำนวนเพชร 43 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,900 THB ฿34,900
19,900 THB ฿19,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0018Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.88 กะรัต จำนวนเพชร 55 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.8 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,900 THB ฿39,900
23,900 THB ฿23,900 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0014Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.77 กะรัต จำนวนเพชร 39 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,900 THB ฿49,900
23,900 THB ฿23,900 -52%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0008Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.67 กะรัต จำนวนเพชร 34 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,900 THB ฿34,900
21,900 THB ฿21,900 -37%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0006Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.38 กะรัต จำนวนเพชร 13 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,900 THB ฿49,900
28,900 THB ฿28,900 -42%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0005Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.46 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
15,900 THB ฿15,900 -36%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0003Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.35 กะรัต จำนวนเพชร 61 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.4 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

64,900 THB ฿64,900
35,900 THB ฿35,900 -45%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0002Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 30 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
15,900 THB ฿15,900 -47%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0001Y10PW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 27 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
16,900 THB ฿16,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0007Y10PW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.70 กะรัต จำนวนเพชร 77 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,900 THB ฿34,900
19,900 THB ฿19,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0004Y10PW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.08 กะรัต จำนวนเพชร 81 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,900 THB ฿49,900
23,900 THB ฿23,900 -52%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0010Y10KPW

พระแก้วมรกตล้อมเพชร ทองคำแท้ เพชรรวม 0.11 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.4 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
15,900 THB ฿15,900 -47%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0011Y10KPW

หลวงพ่อโสธร ทองคำแท้ เพชรรวม 0.11 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.4 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
13,900 THB ฿13,900 -30%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0012Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.60 กะรัต จำนวนเพชร 70 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.7 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,900 THB ฿39,900
23,900 THB ฿23,900 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0013Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.60 กะรัต จำนวนเพชร 64 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.1 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
15,900 THB ฿15,900 -47%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0015Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.25 กะรัต จำนวนเพชร 23 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
12,900 THB ฿12,900 -35%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0016Y10KPW

พระพุทธชินราช องค์ทองคำแท้ เพชรรวม 0.22 กะรัต จำนวนเพชร 18 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
15,900 THB ฿15,900 -20%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0017Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.41 กะรัต จำนวนเพชร 10 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
17,900 THB ฿17,900 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0019Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) ทับทิม 80 ตัง เพชรรวม 0.21 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.8 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
14,900 THB ฿14,900 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0021Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.32 กะรัต จำนวนเพชร 14 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.6 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,900 THB ฿34,900
19,900 THB ฿19,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0022Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.36 กะรัต จำนวนเพชร 21 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.6 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31,900 THB ฿31,900
17,900 THB ฿17,900 -44%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0023Y18KPW

องค์หลวงปู่ทวดทองคำแท้ เพชรรวม 0.15 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
15,900 THB ฿15,900 -47%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0024Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.42 กะรัต จำนวนเพชร 34 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.6 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

54,900 THB ฿54,900
24,900 THB ฿24,900 -55%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0025Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.12 กะรัต จำนวนเพชร 14 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,900 THB ฿34,900
16,900 THB ฿16,900 -52%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NR0009Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 34 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
18,900 THB ฿18,900 -37%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0027Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 32 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45,900 THB ฿45,900
21,900 THB ฿21,900 -52%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0028Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.60 กะรัต จำนวนเพชร 21 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

54,900 THB ฿54,900
23,900 THB ฿23,900 -56%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0026Y10KPW

จี้พระหลวงปู่ทวด เพชรรวม 0.25 กะรัต จำนวนเพชร 12 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
12,900 THB ฿12,900 -35%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ตัวกรอง (0) ล้าง
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้