ตัวกรอง (0) ล้าง

จี้ / สร้อย | Necklace

NB0033Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 28 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.6 กรัม

THB 15,900 ฿ 15,900
THB 9,900 ฿ 9,900 -38%
สมาชิก THB 8,990 ฿ 8,990 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0032Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.67 กะรัต จำนวนเพชร 83 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.1 กรัม

THB 29,900 ฿ 29,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -33%
สมาชิก THB 18,900 ฿ 18,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0031Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.51 กะรัต จำนวนเพชร 39 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.1 กรัม

THB 23,900 ฿ 23,900
THB 17,900 ฿ 17,900 -25%
สมาชิก THB 16,900 ฿ 16,900 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0030Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) H&A 3EX เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 42 เม็ด ทองคำหนัก 3.7 กรัม

THB 25,900 ฿ 25,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -15%
สมาชิก THB 20,900 ฿ 20,900 -19%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0029Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.24 กะรัต จำนวนเพชร 24 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.6 กรัม

THB 25,900 ฿ 25,900
THB 17,900 ฿ 17,900 -31%
สมาชิก THB 16,900 ฿ 16,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0020Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.57 กะรัต จำนวนเพชร 43 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

THB 25,900 ฿ 25,900
THB 17,900 ฿ 17,900 -31%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0018Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.88 กะรัต จำนวนเพชร 55 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.8 กรัม

THB 27,900 ฿ 27,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0014Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.77 กะรัต จำนวนเพชร 39 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.0 กรัม

THB 27,900 ฿ 27,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0008Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.67 กะรัต จำนวนเพชร 34 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.0 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0006Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.38 กะรัต จำนวนเพชร 13 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.2 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 26,900 ฿ 26,900 -23%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0005Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.38 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 18,900 ฿ 18,900
THB 13,900 ฿ 13,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0003Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.35 กะรัต จำนวนเพชร 61 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.4 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 28,900 ฿ 28,900 -28%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0002Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 30 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 17,900 ฿ 17,900
THB 13,900 ฿ 13,900 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0001Y10PW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 27 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

THB 18,900 ฿ 18,900
THB 10,900 ฿ 10,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0007Y10PW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.70 กะรัต จำนวนเพชร 77 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 25,900 ฿ 25,900
THB 17,900 ฿ 17,900 -31%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0004Y10PW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.08 กะรัต จำนวนเพชร 81 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 29,900 ฿ 29,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0010Y10KPW

พระแก้วมรกตล้อมเพชร ทองคำแท้ เพชรรวม 0.11 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.4 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 13,900 ฿ 13,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0011Y10KPW

หลวงพ่อโสธร ทองคำแท้ เพชรรวม 0.11 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.4 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 13,900 ฿ 13,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0012Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.60 กะรัต จำนวนเพชร 70 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.7 กรัม

THB 29,900 ฿ 29,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0013Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.60 กะรัต จำนวนเพชร 64 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.1 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 13,900 ฿ 13,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0015Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.25 กะรัต จำนวนเพชร 23 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 13,900 ฿ 13,900
THB 9,900 ฿ 9,900 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0016Y10KPW

พระพุทธชินราช องค์ทองคำแท้ เพชรรวม 0.22 กะรัต จำนวนเพชร 18 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 13,900 ฿ 13,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0017Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.41 กะรัต จำนวนเพชร 10 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 15,900 ฿ 15,900 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0019Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) ทับทิม 80 ตัง เพชรรวม 0.21 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.8 กรัม

THB 17,900 ฿ 17,900
THB 14,900 ฿ 14,900 -17%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0021Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.32 กะรัต จำนวนเพชร 14 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.6 กรัม

THB 21,900 ฿ 21,900
THB 17,900 ฿ 17,900 -18%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0022Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.36 กะรัต จำนวนเพชร 21 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.6 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 15,900 ฿ 15,900 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0023Y18KPW

องค์หลวงปู่ทวดทองคำแท้ เพชรรวม 0.15 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.2 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 13,900 ฿ 13,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0024Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.42 กะรัต จำนวนเพชร 34 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.6 กรัม

THB 29,900 ฿ 29,900
THB 22,900 ฿ 22,900 -23%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0025Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.12 กะรัต จำนวนเพชร 14 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 27,900 ฿ 27,900
THB 15,900 ฿ 15,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NR0009Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 34 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 16,900 ฿ 16,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0027Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 32 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 29,900 ฿ 29,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0028Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.60 กะรัต จำนวนเพชร 21 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 29,900 ฿ 29,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0026Y10KPW

จี้พระหลวงปู่ทวด เพชรรวม 0.25 กะรัต จำนวนเพชร 12 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม

THB 15,900 ฿ 15,900
THB 10,900 ฿ 10,900 -31%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้