ต่างหู | Earring

New

er0036y10kpw

เพชรเบลเยี่ยม F-D COLOR (98-100) ความสะอาด VS1-VS2 เพชร 4 เม็ด รวม 0.04 กะรัต คำหนัก 2.5 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
16,900 THB ฿ 16,900 -58%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0034Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชร 46 เม็ด รวม 0.70 กะรัต คำหนัก 2.8 กรัม

39,900 THB ฿ 39,900
23,900 THB ฿ 23,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0033Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.70 กะรัต จำนวนเพชร 28 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5-4.0 กรัม

25,900 THB ฿ 25,900
19,900 THB ฿ 19,900 -23%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0032Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชร 34 เม็ด รวม 0.40 กะรัต คำหนัก 2.0 กรัม

17,900 THB ฿ 17,900
12,900 THB ฿ 12,900 -28%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0031Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชร 44 เม็ด รวม 0.44 กะรัต คำหนัก 2.0 กรัม

21,900 THB ฿ 21,900
15,900 THB ฿ 15,900 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0030Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชร 24 เม็ด รวม 0.34 กะรัต คำหนัก 2.0 กรัม

21,900 THB ฿ 21,900
14,900 THB ฿ 14,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0029Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชร 26 เม็ด รวม 0.26 กะรัต คำหนัก 1.9 กรัม

19,900 THB ฿ 19,900
12,900 THB ฿ 12,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0028Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชร 8 เม็ด รวม 0.20 กะรัต คำหนัก 2.2 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
14,900 THB ฿ 14,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0027Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 12 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
21,900 THB ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0026Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 20 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
11,900 THB ฿ 11,900 -52%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0025Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.22 กะรัต คำหนัก 2.0 กรัม 8 x 17 มม.

24,900 THB ฿ 24,900
16,900 THB ฿ 16,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

ER0024Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.40 กะรัต ตัวเรือนทอง 10K คำหนัก 2.3 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
16,900 THB ฿ 16,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0023Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.36 กะรัต ตัวเรือนทอง 10K คำหนัก 1.4 กรัม

19,900 THB ฿ 19,900
12,900 THB ฿ 12,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0022Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.10 กะรัต จำนวนเพชร 16 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม

14,900 THB ฿ 14,900
8,990 THB ฿ 8,990 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0021Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.53 กะรัต จำนวนเพชร 54 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 - 2.3 กรัม

51,900 THB ฿ 51,900
22,900 THB ฿ 22,900 -56%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0020G18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.67 กะรัต จำนวนเพชร 46 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.2 กรัม

54,900 THB ฿ 54,900
29,900 THB ฿ 29,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0019Y9KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 28 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม

19,900 THB ฿ 19,900
12,900 THB ฿ 12,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0018Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.52 กะรัต จำนวนเพชร 16 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.4 กรัม

27,900 THB ฿ 27,900
18,900 THB ฿ 18,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0017Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 44 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
16,900 THB ฿ 16,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0011Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 44 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

55,900 THB ฿ 55,900
29,900 THB ฿ 29,900 -47%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0004Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 10 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

23,900 THB ฿ 23,900
16,900 THB ฿ 16,900 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0005Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 44 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

34,900 THB ฿ 34,900
21,900 THB ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0003Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 32 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

27,900 THB ฿ 27,900
16,900 THB ฿ 16,900 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0002Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.14 กะรัต จำนวนเพชร 10 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 0.8 กรัม

12,900 THB ฿ 12,900
8,990 THB ฿ 8,990 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0001Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.83 กะรัต จำนวนเพชร 68 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.2 กรัม

75,900 THB ฿ 75,900
45,900 THB ฿ 45,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0007Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.18 กะรัต จำนวนเพชร 20 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม

14,900 THB ฿ 14,900
8,990 THB ฿ 8,990 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0008Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.30 กะรัต จำนวนเพชร 148 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

54,900 THB ฿ 54,900
29,900 THB ฿ 29,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0009Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 40 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
16,900 THB ฿ 16,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0010Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 42 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
15,900 THB ฿ 15,900 -36%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0012Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 20 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.4 กรัม

31,900 THB ฿ 31,900
17,900 THB ฿ 17,900 -44%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0013Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.48 กะรัต จำนวนเพชร 14 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

29,900 THB ฿ 29,900
19,900 THB ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0006Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.90 กะรัต จำนวนเพชร 50 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.8 กรัม

45,900 THB ฿ 45,900
27,900 THB ฿ 27,900 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0014Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 36 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

24,900 THB ฿ 24,900
15,900 THB ฿ 15,900 -36%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0016Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.12 กะรัต จำนวนเพชร 42 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.2 กรัม

54,900 THB ฿ 54,900
38,900 THB ฿ 38,900 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0015G10KPW_006ct

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรเม็ดยอด 0.06 - 0.30 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.2 - 1.5 กรัม

 
10,900 THB ฿ 10,900

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ตัวกรอง (0) ล้าง
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้