ตัวกรอง (0) ล้าง

สินค้า

New

B0025Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรรวม 0.41 กะรัต จำนวนเพชร 27 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.8 - 5.2 กรัม

THB 69,900 ฿ 69,900
THB 32,900 ฿ 32,900 -53%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R00103W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.1 กรัม (โดยประมาณ)

THB 44,900 ฿ 44,900
THB 23,900 ฿ 23,900 -47%
สมาชิก THB 21,900 ฿ 21,900 -51%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0102W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.65 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม (โดยประมาณ)

THB 65,900 ฿ 65,900
THB 35,900 ฿ 35,900 -46%
สมาชิก THB 34,900 ฿ 34,900 -47%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

B0024Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (98) เพชรรวม 0.90 กะรัต จำนวนเพชร 87 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 6.4 - 6.6 กรัม

THB 69,900 ฿ 69,900
THB 39,900 ฿ 39,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0039Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.35 กะรัต เพชร 30 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.8 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 14,900 ฿ 14,900 -70%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0101W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.90 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

THB 51,900 ฿ 51,900
THB 24,900 ฿ 24,900 -52%
สมาชิก THB 23,900 ฿ 23,900 -54%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0038Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.25 กะรัต เพชร 17 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 51,900 ฿ 51,900
THB 16,900 ฿ 16,900 -67%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0027Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 12 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -37%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0100W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.44 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.7 กรัม (โดยประมาณ)

THB 45,900 ฿ 45,900
THB 18,900 ฿ 18,900 -59%
สมาชิก THB 17,900 ฿ 17,900 -61%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0099W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 1.23 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม (โดยประมาณ)

THB 89,900 ฿ 89,900
THB 52,900 ฿ 52,900 -41%
สมาชิก THB 52,000 ฿ 52,000 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0098W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.42 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม (โดยประมาณ)

THB 62,900 ฿ 62,900
THB 14,900 ฿ 14,900 -76%
สมาชิก THB 13,900 ฿ 13,900 -78%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0097W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม (โดยประมาณ)

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 18,900 ฿ 18,900 -53%
สมาชิก THB 17,900 ฿ 17,900 -55%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0096W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.40 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.1 กรัม (โดยประมาณ)

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 18,900 ฿ 18,900 -53%
สมาชิก THB 17,900 ฿ 17,900 -55%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0095W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 20 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -43%
สมาชิก THB 18,900 ฿ 18,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0094W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 24 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.7 - 4.0 กรัม

THB 89,900 ฿ 89,900
THB 34,900 ฿ 34,900 -61%
สมาชิก THB 33,900 ฿ 33,900 -62%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0093W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.42 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 15,900 ฿ 15,900 -36%
สมาชิก THB 14,900 ฿ 14,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0092W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.41 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 14,900 ฿ 14,900 -25%
สมาชิก THB 13,900 ฿ 13,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0037Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.50 กะรัต เพชร 53 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.0 กรัม

THB 75,900 ฿ 75,900
THB 39,900 ฿ 39,900 -47%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0023Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรรวม 0.54 กะรัต จำนวนเพชร 36 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.5 - 6.0 กรัม

THB 69,900 ฿ 69,900
THB 23,900 ฿ 23,900 -66%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0091W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.77 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 - 2.8 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 23,900 ฿ 23,900 -40%
สมาชิก THB 22,900 ฿ 22,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0036Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.46 กะรัต เพชร 23 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 10,900 ฿ 10,900 -45%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0021Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 20 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 11,900 ฿ 11,900 -52%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0090W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.62 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 - 2.8 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 22,900 ฿ 22,900 -34%
สมาชิก THB 21,900 ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0035Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.33 กะรัต ทับทิม 0.80 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 14,900 ฿ 14,900 -25%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0034Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.63 กะรัต ทับทิม 1.30 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.3 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 16,900 ฿ 16,900 -32%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0089W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.88 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.3 - 2.8 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 26,900 ฿ 26,900 -23%
สมาชิก THB 25,900 ฿ 25,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0088W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.51 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 - 2.5 กรัม

THB 29,900 ฿ 29,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -27%
สมาชิก THB 19,900 ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0025Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.22 กะรัต คำหนัก 2.0 กรัม 8 x 17 มม.

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 16,900 ฿ 16,900 -32%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0087W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.10 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 - 2.0 กรัม

THB 18,900 ฿ 18,900
THB 13,900 ฿ 13,900 -26%
สมาชิก THB 12,900 ฿ 12,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

ER0024Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.40 กะรัต ตัวเรือนทอง 10K คำหนัก 2.3 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 16,900 ฿ 16,900 -32%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0023Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR VVS1-VVS2 เพชรรวม 0.36 กะรัต ตัวเรือนทอง 10K คำหนัก 1.4 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 10,900 ฿ 10,900 -45%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0033Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 28 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.6 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 10,900 ฿ 10,900 -45%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0086W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.27 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 - 2.3 กรัม

THB 18,900 ฿ 18,900
THB 14,900 ฿ 14,900 -21%
สมาชิก THB 13,900 ฿ 13,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0085W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 59 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 - 3.2 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 26,900 ฿ 26,900 -33%
สมาชิก THB 25,900 ฿ 25,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0032Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.67 กะรัต จำนวนเพชร 83 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.1 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 22,900 ฿ 22,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0031Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.51 กะรัต จำนวนเพชร 39 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.1 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0022Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.10 กะรัต จำนวนเพชร 16 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม

THB 14,900 ฿ 14,900
THB 8,990 ฿ 8,990 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NB0030Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) H&A 3EX เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 42 เม็ด ทองคำหนัก 3.7 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 23,900 ฿ 23,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0029Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.24 กะรัต จำนวนเพชร 24 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.6 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0084P10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.42 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 16,900 ฿ 16,900 -15%
สมาชิก THB 15,900 ฿ 15,900 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0083W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 45 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 22,900 ฿ 22,900
THB 18,900 ฿ 18,900 -17%
สมาชิก THB 17,900 ฿ 17,900 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R081Y18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR เพชรกลม 0.57 กะรัต ไพลินซีลอน 1.00 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม

THB 42,900 ฿ 42,900
THB 32,900 ฿ 32,900 -23%
สมาชิก THB 31,900 ฿ 31,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R081W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.84 กะรัต จำนวนเพชร 57 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 26,900 ฿ 26,900 -33%
สมาชิก THB 25,900 ฿ 25,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R080W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.92 กะรัต จำนวนเพชร 87 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.2 - 3.8 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 31,900 ฿ 31,900 -36%
สมาชิก THB 29,900 ฿ 29,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0079W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.28 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 - 2.0 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 16,900 ฿ 16,900 -32%
สมาชิก THB 15,900 ฿ 15,900 -36%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0021Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.53 กะรัต จำนวนเพชร 54 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 - 2.3 กรัม

THB 51,900 ฿ 51,900
THB 22,900 ฿ 22,900 -56%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0078W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรบ่าบริหาร 0.33 กะรัต อัญมณีรวม 0.80 กะรัต (8 เม็ด) ตัวเรือนทองคำหนัก 7.0 - 8.0 กรัม

THB 79,900 ฿ 79,900
THB 41,900 ฿ 41,900 -48%
สมาชิก THB 39,900 ฿ 39,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0077W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 31 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.8 - 3.0 กรัม

THB 55,900 ฿ 55,900
THB 35,900 ฿ 35,900 -36%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0020G18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.67 กะรัต จำนวนเพชร 46 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.2 กรัม

THB 54,900 ฿ 54,900
THB 29,900 ฿ 29,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0009W18KPW66

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 48 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 26,900 ฿ 26,900 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0020Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.57 กะรัต จำนวนเพชร 43 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.7 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -43%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0076W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.34 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 27,900 ฿ 27,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0075W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.52 กะรัต จำนวนเพชร 35 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.8 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0010Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 1.00 กะรัต จำนวนเพชร 20 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 6.0 - 6.3 กรัม

THB 75,900 ฿ 75,900
THB 39,900 ฿ 39,900 -47%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0008Y18KPWS

THB 459,000 ฿ 459,000
THB 299,000 ฿ 299,000 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0032W10KPW66

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรเพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 35,900 ฿ 35,900
THB 26,900 ฿ 26,900 -25%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ER0019Y9KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.30 กะรัต จำนวนเพชร 30 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 11,900 ฿ 11,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

CR020PW

THB 56,000 ฿ 56,000
THB 54,000 ฿ 54,000 -4%

 

New

CR019PW

THB 108,000 ฿ 108,000
THB 100,000 ฿ 100,000 -7%
New

CR018PW

THB 42,800 ฿ 42,800
THB 41,000 ฿ 41,000 -4%
New

CR017PW

THB 38,800 ฿ 38,800
THB 36,000 ฿ 36,000 -7%
New

CR016PW

THB 35,800 ฿ 35,800
THB 34,000 ฿ 34,000 -5%
New

CR015PW

THB 35,800 ฿ 35,800
THB 34,000 ฿ 34,000 -5%
New

CR014PW

THB 83,800 ฿ 83,800
THB 81,000 ฿ 81,000 -3%
New

CR013PW

THB 36,800 ฿ 36,800
THB 34,000 ฿ 34,000 -8%
New

CR012PW

THB 44,800 ฿ 44,800
THB 42,000 ฿ 42,000 -6%
New

CR011PW

THB 44,800 ฿ 44,800
THB 42,000 ฿ 42,000 -6%
New

CR010PW

THB 92,800 ฿ 92,800
THB 90,000 ฿ 90,000 -3%
New

CR009PW

THB 86,800 ฿ 86,800
THB 80,000 ฿ 80,000 -8%
New

CR008PW

THB 88,800 ฿ 88,800
THB 86,000 ฿ 86,000 -3%
New

CR007PW

THB 38,900 ฿ 38,900
THB 36,000 ฿ 36,000 -7%
New

CR006PW

THB 18,900 ฿ 18,900
THB 17,000 ฿ 17,000 -10%
New

CR005PW

THB 87,900 ฿ 87,900
THB 85,000 ฿ 85,000 -3%

SD05Y10KPW

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 14,900 ฿ 14,900 -25%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SD04Y18KPWS

THB 55,900 ฿ 55,900
THB 35,900 ฿ 35,900 -36%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SD03Y10KPWS

THB 69,900 ฿ 69,900
THB 47,900 ฿ 47,900 -31%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0005Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.45 กะรัต จำนวนเพชร 31 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 6.0 กรั

THB 45,900 ฿ 45,900
THB 29,900 ฿ 29,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

CR004PW

THB 32,800 ฿ 32,800
THB 30,000 ฿ 30,000 -9%

 

New

CR003PW

THB 35,800 ฿ 35,800
THB 34,000 ฿ 34,000 -5%

 

New

CR002PW

THB 56,800 ฿ 56,800
THB 54,000 ฿ 54,000 -5%

 

New

CR001PW

THB 31,800 ฿ 31,800
THB 29,000 ฿ 29,000 -9%

 

ER0018Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.52 กะรัต จำนวนเพชร 16 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.4 กรัม

THB 27,900 ฿ 27,900
THB 18,900 ฿ 18,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B0001Y18KPWS

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.90 กะรัต จำนวนเพชร 108 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 13.0 กรัม

THB 99,000 ฿ 99,000
THB 61,900 ฿ 61,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0030W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 31,900 ฿ 31,900 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0017Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 44 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 16,900 ฿ 16,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0029W10KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.65 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 31,900 ฿ 31,900 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0018Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.88 กะรัต จำนวนเพชร 55 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.8 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 23,900 ฿ 23,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0014Y18KPW

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.77 กะรัต จำนวนเพชร 39 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.0 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 23,900 ฿ 23,900 -52%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0008Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.67 กะรัต จำนวนเพชร 34 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 5.0 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0028W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR (99) เพชรรวม 1.15 กะรัต จำนวนเพชร 52 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.9 กรัม

THB 64,900 ฿ 64,900
THB 52,900 ฿ 52,900 -18%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0014Y18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 66 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

THB 31,900 ฿ 31,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -31%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R00121W8KPW61

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.37 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

THB 69,900 ฿ 69,900
THB 41,900 ฿ 41,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0006Y18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.59 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 69,900 ฿ 69,900
THB 41,900 ฿ 41,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0005W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 1.52 กะรัต จำนวนเพชร 41 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

THB 199,000 ฿ 199,000
THB 134,900 ฿ 134,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0001W18KPW58

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 1.00 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

THB 89,900 ฿ 89,900
THB 52,900 ฿ 52,900 -41%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0011Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 22 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 55,900 ฿ 55,900
THB 29,900 ฿ 29,900 -47%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ER0004Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 10 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 25,900 ฿ 25,900
THB 17,900 ฿ 17,900 -31%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

NB0006Y10KPW

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.38 กะรัต จำนวนเพชร 13 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.2 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 28,900 ฿ 28,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้